dövlət

dövlət
1.
is. <ər.> Ölkənin hakim sinfinin, mövcud idarə üsulunu qorumaq və başqa siniflərin müqavimətini aradan qaldırmaq məqsədini daşıyan siyasi təşkilatı, habelə bu cür siyasi təşkilatı olan ölkənin özü. Dövlət hüdudları. Dövlət quruluşu. Dövlət idarələri. Dövlət gerbi. Yaxşı ki, hökumət, yaxşı ki, dövlət; Yenə sahib durur atılmışlara!. . B. V..
2.
is. <ər.> Sərvət, mal, mülk, pul və b. maddi nemətlərin məcmusu. Məgər azdır bu xalqda dövlət? Çoxdu dövlət və leyk yox himmət. S. Ə. Ş.. . . Heydər atasının dövlətinə tək oldu malik və işi, gəldikcə başladı tərəqqi etməyə. C. M.. <Uğur:> Mən dövlət ona deyirəm ki, qızıl zəmiləri dərya kimi dalğa vurub həyatı öz ağuşuna alsın. İ. Ə..
◊ Dövlət hüququ – ölkənin ictimai və dövlət quruluşunu, dövlət orqanlarının təşkilat sistemi və prinsiplərini, həmçinin dövlət daxilində vətəndaşların hüquq qaydalarını təsbit edən hüquq normalarının məcmusu. Dövlət imtahanları – ali və orta ixtisas məktəblərində buraxılış imtahanları. Dövlət quşu – 1) nağıllarda: əfsanəvi və mövhumi bir quşdur ki, padşah seçilən zaman uçurdulur və hər kimin başına qonsaydı, onu padşah edərlərmiş. Dəli başına dövlət quşu. (Ata. sözü); 2) bəxt, tale, səadət rəmzi. O, bir dövlət quşudur ki, hər eyvana uçub qonmaz. S. V.. Dövlətin(iz)dən köhn. – sayən(iz)də, himayən(iz)də, iltifatın(ız)dan mənasında hörmət, ehtiram, təvazö ifadəsi. Dövlətindən pis deyiləm. – Dövlətindən yetdik nanü naməyə; Düşdüm indi cad və qatıq yeməyə. M. V. V.. <Məşədi İbad:> Sənin dövlətindən kefim çox kökdür. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dövlətlənmə — «Dövlətlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövləti — ə. dövlətə məxsus, dövlətə aid …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dövləti — sif. <ər.> Dövlətə aid, dövlətə məxsus. Zeynal dövləti müəssisələrin birində orta bir vəzifə daşıyırdı. S. H.. // Dövlət üçün, dövlət nöqteyi nəzərindən əhəmiyyəti olan. Dövləti məsələ. // Dövlət tərəfindən görülən. Dövləti tədbirlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlətmənd — sif. <ər. dövlət və fars. . . . mənd> köhn. Dövlətli, varlı, dövlət sahibi. Keçən həftə müsəlman qəzetlərində yazılmışdı ki, İrəvan şəhərində bir möhtərəm və dövlətmənd şəxs vəfat edib. C. M.. Dedi xatun ki: – Söylə ey fərzənd; Noldu kim,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlətlənmək — f. Dövlət sahibi olmaq, dövlətli olmaq, zənginləşmək, varlanmaq. <Niyaz:> Kasıb dövlətlənəndə özünə xoşbəxt deyər. Ə. H.. Dünənki və bugünkü hərəkəti dövlətlənmək yolunda Allahqulunun heç nədən çəkinməyəcəyini sübut edirdi. Ə. Ə.. O saat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlətpərəst — sif. <ər. dövlət və fars. . . . pərəst> Dövlət sevən, varlanmağa can atan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövlət — ə. 1) var, sərvət; 2) m. səadət, xoşbəxtlik. Dövləti bidar parlaq gələcək; iqbal ə. ölkənin hakimiyyəti …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dövlətmənd — ə. və f. dövlətli, varlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Dövlətalıbəyli —   Municipality   …   Wikipedia

  • dövlətləndirmə — «Dövlətləndirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”